Shkup: Apel humanitar për ndërtim shtëpie

Familja e Faruk Billallit nga fshati Sfetapetkë, rrethina e Shkupit.

Është familje 10-të anëtarëshe, me 6 fëmijë, prej të cilëve dy jetim pa asnjërin prind. Dy fëmijët jetim dhe një i familjes janë nxënës në shkollën fillore. Kjo familje është rast social me një shtëpi të vjetër që nuk plotëson nevojanë themelore për jetesë që mund të shihet edhe nga fotot.

Për këtë shkak ka filluar nismë për ndërtimin e një shtëpie. I gjithë projekti i ndërtimit të shtëpisë do të bëhet në mënyrë të organizuar dhe transparente përmes Fondacionit Albiz në Saraj.

Ftojmë të interesuarit ta ndihmojnë këtë aksion humanitar.
Të interesuarit mundë të kontaktojnë në numrate telefonit:
Fondacionin Albiz: + ‎389 2 2057 632 Bekim Sulejmani: ‎070 265 993