Hapet Rivedil Akademi në Maqedoni

Hapet Rivedil Akademi në Maqedoni

Rivedil Akademi hap dyerët për mundësi të re !Kompania e profesionalizuar per shitjen e ngjyrave decorative hap dyert per mundesi te re ,trajnim praktik dhe teorik të produktit Riverdil, të gjith ata të cilët jan të interesuar të ndjekin trajnim për produktin dekorativ Rivedil tash e keni kohën .

Të interesuarit kan mundësi të paraqiten nga sot deri më 20 dhjetor 2017 .

Kualifikimi I kerkuar nga Akademia Rivedil: Të ketë njohurit bazë për suvatim të jashtëm dhe të brendëshem , për më shumë info në: Mob +38971970324 , Fix +38942212298 , Emajl info@Rivedil.mk dhe web www.rivedil.mk .