‘Mësuesit e ndryshojnë botën’

28

Në manifestim, e cila do të mbahet në Qendrën multimediale, fjalim do të mbajë Reshat Ametovski, student i fakultetit pedagogjik ‘Kliment Ohridski’-Shkup, si dhe shumë studentë dhe profesorë tjerë nga fakultete të ndryshme dhe institute të qyteteve tjera të Maqedonisë.